שלום לך!     התחבר / שכחתי סיסמא מילים לומדים עם מילומטר פסיכומטרי

למה מילומטר

למה לבחור במילומטר כשהמכון שלי מציע לי את התוכנה שלו?
במה מילומטר שונה מתוכנות אחרות ללימוד מילים הקיימות בשוק?

כדי לענות על שאלות אלו, מצורפת טבלה הבוחנת באופן השוואתי את תכונות המוצרים השונים הקיימים בשוק הפסיכומטרי. מאחר ואנו מאמינים ביתרונות מילומטר - תמצאו בתחתית הטבלה קישורים לאתרי כל אחת מהתוכנות הקיימות בשוק, על מנת לאפשר לכם התרשמות אישית. למידע נוסף אודות יתרונות מילומטר, היכנסו לעמוד למה מילומטר? או לעמוד תכונות עיקריות.

מה השורה התחתונה? כל הנתונים מובילים למסקנה אחת ברורה. מילומטר נותנת לך יותר .

מה משווים ? מילומטר מכוני פסיכומטרי מתחרים

פתרון מקיף וכולל
ללימוד מילים
לפסיכומטרי במוצר אחד
עברית ואנגלית
v
מילומטר מאפשרת
ללמוד ולתרגל בכל
מקום עם מאגר מילים
אחיד ואישי
x
לא קיים פתרון כולל
x
לא קיים פתרון כולל

ניהול אדפטיבי
ואוטומאטי של כל
תהליך הלימוד
v
מילומטר מותאמת אליך אישית בכל שלב ומנהלת עבורך תהליך
לימוד יעיל וממוקד
x
לא קיים
x
לא קיים

מאגר מידע אישי, זהה ועדכני בכל עזר לימוד
v
במחשב, בסלולר,
בכרטיסיות או MP3,
תמיד נמצא איתך
מאגר המידע האישי
שלך המותאם לרמתך
הנוכחית
x
אין סנכרון בין עזרים
שונים
x
מוצע עזר מסוג אחד
בלבד

טכנולוגיית בינה
מלאכותית המאפשרת
למערכת ללמוד אותך
ולהגדיר רמות ידע
v
מילומטר מסווגת עבורך
את רמות הידע
באמצעות אלגוריתמים
מתקדמים
x
נדרשת הגדרה ידנית
של רמת הידע שלך
לגבי כל מילה ובכל
שלב
x
נדרשת הגדרה ידנית
של רמת הידע שלך
לגבי כל מילה ובכל
שלב

בניית שאלות חכמות
ומבחנים אישיים בכמות
בלתי מוגבלת
v
מילומטר בונה את
שאלות ומבחנים חדשים באופן וברמת קושי המותאמים לרמתך
האישית בכל שלב
x
שאלות כתובות מראש
ובכמות מוגבלת או
נבנות אקראית
x
שאלות כתובות מראש
ובכמות מוגבלת או
נבנות אקראית

שינון ותרגול לפי
תחומים
v
ניתן ללמוד על פי
חתכים רבים ומגוונים
בין תחומים (למשל –
שינון "ביטויים
בארמית" בלבד)
x
לא קיים
x
לא קיים

מערכת מעקב מתקדמת
וחכמה, המנחה אותך
במה עליך להתמקד
בלימוד
v
ניתוח חכם של רמתך
האישית וקצב
התקדמותך, בשילוב
פרמטרים נוספים ומתן
הנחיות מתאימות
vx
מעקב חלקי
vx
מעקב חלקי

לימוד מאגר המידע
האישי באמצעות טלפון
סלולרי
v
עם מילומטר ניתן
ללמוד בטלפון הנייד את מאגר המידע האישי שלך באופן המשולב עם התקדמותך בתוכנה
vx
אין שילוב בין מאגר
המידע במחשב למאגר
המידע בסלולרי
vx
לא קיים מתחרה המציע
תוכנת מחשב משולבת
עם תרגול בטלפון
סלולרי

הדפסת כרטיסיות
v
ניתן להדפיס כרטיסיות
דו צדדיות מיושרות
vx
ניתן להדפיס כרטיסיות
באיכות ירודה
x
לא ניתן להדפיס
כרטיסיות

שינון מאגר המידע
האישי באמצעות נגן
MP3 או CD רגיל
v
מילומטר מאפשרת בכל שלב שינון מותאם
אישית של המילים
הרלוונטיות בלבד, ובכך חוסכת זמן וממקדת בעיקר
vx
קיים מאגר מוקלט
וקבוע מראש ללא
חלוקה למילים וללא
קשר לרמת הידע
האישית, אותו ניתן
להעביר לנגן
x
לא קיים

כאמור, ישנם מוצרים רבים ושונים בתחום לימוד המילים לבחינה הפסיכומטרית.
אנו מאמינים כי כשמדובר בהכנה למבחן כל כך חשוב – על כל אחד לבחור דרכי ההכנה הטובות היותר
עבורו.

בטוחים שתבחרו נכון,
צוות מילומטר.