שלום לך!     התחבר / שכחתי סיסמא מילים לומדים עם מילומטר פסיכומטרי

אודות הבחינה הפסיכומטרית

מטרת המבחן הפסיכומטרי

בחינת הפסיכומטרי משמשת ככלי סינון למועמדים ללימודים אקדמאים במוסדות ההשכלה הגבוהה ברחבי הארץ. מטרתה העיקרית של הבחינה היא חיזוי סיכויי ההצלחה של סטודנט בלימודיו לתואר אקדמאי. בנוסף לכך משמש ת הבחינה כלי לדירוג המועמדים וחלוקתם בין התחומים הנלמדים במוסדות להשכלה גבוהה. אמנם לא בכל המקרים תהיה התאמה מלאה בין תוצאות הבחינה לבין יכולותיו של הנבחן, אולם ברובם המכריע התוצאות אכן תשקפנה את סיכויי ההצלחה בלימודים לתואר אקדמאי.

מטרת המבחן הפסיכומטרי

הבחינה הפסיכומטרית אמנם עוברת מידי פעם שינויים קלים ועדכונים בתכנים, אולם מבנה הבחינה נותר קבוע במהלך השנים האחרונות. הבחינה מורכבת משמונה פרקים:
 • שני פרקי חשיבה כמותית. כל פרק מורכב מ-25 שאלות.
 • שני פרקי חשיבה מילולית. כל פרק מורכב מ-30 שאלות.
 • שני פרקי אנגלית. כל פרק מורכב מ-27 עד 29 שאלות.
 • שני פרקי "פיילוט". פרקי הפיילוט יכולים להיות מכל אחד משלושת התחומים: מילולי, כמותי או אנגלית, ולא ניתן להבחין במהלך הבחינה אילו פרקים הם פרקי הפיילוט ואילו פרקים אינם חלק מהפיילוט. פרקי הפיילוט נועדו לשתי מטרות: ניסוי ראשוני להכנסת תכנים חדשים לבחינה, והשוואת רמת הנבחנים הממוצעת בין מחזורי הבחינה השונים.

משך הבחינה הפסיכומטרית

לפתרון כל אחד משמונת הפרקים בבחינה הפסיכומטרית מוקצבות 25 דקות. חשוב לזכור כי אין הפסקות בין הפרקים, ולא ניתן לסיים פרק אחד מוקדם יותר ולהשתמש בזמן עבור פרקים אחרים. משך הבחינה הכולל הוא 3 שעות ו-20 דקות.

מועדי הבחינה הפסיכומטרית

 • פברואר
 • אפריל
 • יולי
 • אוקטובר
 • דצמבר
מועד מדויק מפורסם באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, תחת הנושא פסיכומטרי.

מועדי הבחינה הפסיכומטרית

הציון הסופי בבחינה נע בין 200 לבין 800. לשלושת תחומי הבחינה משקל שונה בקביעת הציון הסופי:
 • החלק הכמותי - 40% מהציון.
 • החלק המילולי - 40% מהציון.
 • החלק באנגלית - 20% מהציון.
ציון כל פרק בנפרד נע בין 50 לבין 150.

הרשמה לבחינה הפסיכומטרית

האחריות על ההרשמה לבחינה חלה במלואה על הנבחן. יש לבצע את ההרשמה על פי ההנחיות הבאות :
 • יש לרכוש את ערכת ההרשמה באחת מחנויות הספרים.
 • יש למלא את טפסי ההרשמה אשר בערכה תוך תשומת לב והימנעות מטעויות בפרטים האישיים.
 • יש לגשת לסניף הדואר ולשלם את דמי הרישום לבחינה באמצעות הספח המצורף לערכת ההרשמה.
 • בהמשך, יש לשלוח את טפסי ההרשמה בצירוף אישור תשלום דמי הרישום למרכז הארצי לבחינות והערכה.
 • להישאר במעקב ולוודא קבלת אישור קבלת הטפסים מהמרכז הארצי. במידה ולא מתקבל האישור (בדרך כלל עד חודש מתאריך שליחת הטפסים) יש ליצור קשר טלפוני עם המרכז הארצי.
 • לבסוף יש לוודא קבלת ספח ההזמנה לבחינה המפרט את מועד הבחינה המדויק ומיקומה.

תוכן העמוד באדיבות מתמטיקס.